Internationellt samarbete

SABO samarbetar med motsvarande bransch- och intresseorganisationer i andra länder. Det sker genom NBO på nordisk nivå respektive Housing Europe på den europeiska nivån.