EU-samarbete – HousingEurope.jpg
Housing Europe
SABO är medlem i den europeiska
intresseorganisationen Housing Europe. Det är ett europeiskt nätverk bestående av allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer.

Housing Europe bildades 1988 och har idag 44 medlemmar i 23 länder. Tillsammans tillhandahåller organisationens medlemmar mer än 25 miljoner hem runt om i Europa.

Housing Europe arbetar för att lyfta bostadsfrågorna på den europeiska agendan och främja medlemsorganisationernas intressen bland annat genom dialog med EUs institutioner. Organisationen arbetar för en bostadsmarknad där människor med olika inkomst och härkomst kan ta plats, ett Europa med bostäder i socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt hållbara stadsdelar.

Housing Europe utvecklar även projekt och anordnar konferenser för att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.

SABOs medlemskap i Housing Europe innebär att följa och aktivt medverka i organisationens arbete för att kunna påverka de beslut inom EU som har betydelse för de allmännyttiga bostadsföretagen. SABO representeras framförallt av Kurt Eliasson, vd och Johanna Ode, ansvarig för internationella frågor.

I juli 2014 valdes SABOs Johanna Ode till ordförande för Housing Europes kommitté för energi, bygg och standardiseringsfrågor. Även miljöfrågor hanteras av kommittén. Uppdraget innebär att leda möten och utveckla arbetet i kommittén, men också representera Housing Europe i möten med exempelvis EUs institutioner och medverka vid konferenser. En viktig uppgift är att fånga upp EU-initiativ och tillsammans med medlemmarna forma och sprida Housing Europes budskap i dessa frågor. Uppdraget sträcker sig över tre år.

2012 valdes SABOs vd Kurt Eliasson som förste svensk till ordförande för Housing Europe.  Ordförandeskapet varade två år och resulterade bland annat i att en ny, mer effektiva organisation har formats.
GdW.jpg
Housing Europe leds nu av en styrelse och har ett kansli med anställd personal i Bryssel. Dessutom har fem, tematiska kommittéer bildats. Var och en speglar ett antal generaldirektorat inom Europeiska kommissionen:
- Energy/construction/standardisation Committee
- Economic, finance and Internal Market Committee
- Social affairs Committee
- Urban Committee
- European Observatory for affordable housing


Mer information om Housing Europe finns på deras hemsida; www.housingeurope.eu


Kontaktperson på SABO
Johanna Ode, ansvarig internationella frågor, johanna.ode@sabo.se