Bostadssektorn i Europa


De flesta europeiska länder har en allmännyttig eller socialt inriktad bostadssektor. I många länder beskrivs det sistnämnda med den engelska termen ’social housing’, vilket ofta innebär att verksamheten drivs utan vinstsyfte, med statligt eller kommunalt stöd till förmån för utsatta grupper i behov av bostad.


Stora bestånd av socialt inriktade bostäder finns bland annat i Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Österrike. Formerna för dessa boenden varierar dock både vad gäller ägandet, vilka som får tillträde till bostäderna och hur hyrorna sätts. På engelska används ofta den bredare benämningen ’affordable housing’ som samlingsnamn för att beskriva så väl socialt och kooperativt boende som allmännyttan. Här finns mer information om hur denna bostadssektor ser ut i olika europeiska länder.


Europeisk bostadstatistik finns även att tillgå i EUs databas Eurostat.


Ett par rapporter finns även för nerladdning nedan genom att logga in.

För dig som vill göra studiebesök i andra länder och exempelvis träffa företrädare för bostadssektorn finns SABO Professional Tours som årligen genomför ett antal resor och vi kan även skräddarsy program för ert bostadsbolag.
 
För mer information kontakta Ulrika Sax på SABO; ulrika.sax@sabo.se