EU


EU har inte befogenhet att fatta beslut i bostadsfrågor, men inom ett flertal områden som påverkar förutsättningarna för allmännyttan, exempelvis energikrav och regler om offentlig upphandling och konkurrens. Därför är det viktigt för SABO att bevaka aktuella frågor på EUs agenda och försöka påverka utformningen så den blir så positiv som möjligt för våra medlemmar.


Här finns bland annat information om vår europeiska intressebevakning, bostadssektorn i Europa och möjligheter till EU-finansiering.

Kontaktperson på SABO:

Johanna Ode, ansvarig internationella frågor, e-post: johanna.ode@sabo.se