Webbsändningar

SABOs forskarfrukost 11 mars 2016
Hur ska hushåll med låga inkomster kunna hitta en bostad?

Hans Lind berättar om sin nya bok med titeln ”Åtkomliga bostäder”. Hans Lind är professor i fastighetsekonomi från KTH och har forskat om bostadsfrågor sedan början på 90-talet med en underliggande fråga om vad marknaden klarar och vad politiken behöver göra.
 

Hans Linds nya bok behandlar både byggande, renovering och möjligheten att hitta en bostad i beståndet. Delen om byggande fokuserar bland annat på hur vi ska bygga och ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och marknad. Olika varianter av ”social housing” och ”affordable housing” diskuteras också. I renoveringsdelen är en huvudfråga om dagens lagstiftning ger incitament för rätt renovering. I delen om beståndet diskuteras uthyrningspolicy och hur man kan göra det lättare för hushåll med låga inkomster att komma in på ägarmarknaden.
 
SABOs forskarfrukost 15 januari 2016
Segregationen i Stockholm i ett europeiskt perspektiv
 
Roger Andersson talar om segregationen i Stockholm i ett europeiskt perspektiv, baserat på en ny bok om den socioekonomiska segregationen i 13 europeiska huvudstäder. Tyngdpunkten ligger på Roger Anderssons och Anneli Kähriks kapitel om Stockholm ”Widening gaps: segregation dynamics during two decades of economic and institutional change in Stockholm”. Kapitlet berör också utvecklingen av den etniska segregationen.
 
Roger Andersson är professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet och har i drygt 20 år forskat om det mesta som rör segregationen i Sverige som orsaker, mönster, dynamik, planering/politik, konsekvenser.

 

SABOs forskarfrukost 20 november 2015
Tryggt i trygghetsboenden?
 
Trygghetsbostäder är bostäder för äldre personer som ska erbjuda god tillgänglighet, möjlighet till gemenskap och stöd av personal några dagar i veckan. En intressant fråga är om hyresgästerna i dessa bostäder upplever sig trygga. Vad är det i så fall som bidrar till att skapa en känsla av trygghet? Och är det trygghet de söker när de väljer att flytta till en trygghetsbostad eller något helt annat?
 
FoU i Väst har gjort en studie av tre trygghetsboenden hos allmännyttiga bostadsföretag i Göteborg, Alingsås och Trollhättan. FoU i Väst hör till GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, med 13 medlemskommuner. 
 
Lisbeth Lindahl är filosofie doktor i psykologi, leg. psykolog och verksam som forskare vid FoU i Väst/GR. Hon har varit involverad i ett flertal projekt om äldres boende, tillgänglighet och välfärdsteknologi.

 

SABOs forskarfrukost 2 oktober 2015
Vem segregerar staden Malmö?
 
När bostadssegregation diskuteras i media är det vanligt att det associeras med invandring och minoritetsgrupper som bor i Sveriges utsatta förorter och Miljonprogramsområden.  Ett inte helt ovanligt antagande är också att personer med utländsk bakgrund själva väljer att bo i vad som ofta porträtteras som problematiska förorter, och på så vis aktivt självsegregerar sig från majoritetssamhället.
 
I avhandlingen utfördes en etnografisk studie av två bostadsområden i Malmö; ett villaområde som beskrivs som ett av de finare i Malmö och ett nyproducerat så kallat ”livsstilsboende”. En av ambitionerna med avhandlingen var att undersöka den ”andra sidan” av segregationen och bidra till en djupare kunskap om vilken roll medel- och höginkomsttagare spelar för segregationsprocesser.

I föreläsningen presenteras delar av resultaten om hur deltagarna resonerade kring sina bostadsval, samt om undvikandebeteenden och självsegregation bland dagens svenska övre medelklass i Malmö.
 
Ann Rodenstedt är kulturgeograf och bostadsforskare på Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet.