11 september
ABK:s städupphandling kan ge jobb till arbetslösa hyresgäster – och billigare städning 
abk-stadning.jpg
ABK använde för första gången sociala krav i upphandlingen när man under våren handlade upp städleverantörer. De som vann upphandlingen har åtagit sig att ge arbetslösa ABK-hyresgäster förtur till städjobb i ABK:s fastigheter.

 
– Vi vill göra något för våra hyresgäster, säger ABK:s vd Henrik Strand, det här är ytterligare ett led i vårt allmännyttiga och sociala ansvar.
 
ABK tog fasta på att använda LOU på ett sätt som innebär det bästa för samhället. Därför ställde ABK upp bland annat följande villkor för företagen som ville vara med i upphandlingen: 

  • De ska arbeta under kollektivavtalsliknande villkor.
  • De ska ta mesta möjliga hänsyn till miljöaspekterna vad gäller kemikalier, arbetarskydd och liknande. 
  • De ska också annonsera ut nya tjänster för ABK:s hyresgäster och erbjuda förtur på jobb för hyresgäster hos ABK som idag går arbetslösa. 


 
Sociala krav kan bli aktuellt i andra upphandlingar
Modellen är tänkt att kunna användas också i kommande upphandlingar och Karl-Henrik nämner att det kan komma att bli aktuellt i upphandlingar inom byggsidan där entreprenörer till exempel kan komma att krävas på att ställa upp med lärlingsplatser. 
 
Upphandlingen gav billigare städning
Viktigt att poängtera är att inget av detta ger avkall på det rent affärsmässiga i upphandlingen. Tvärtom är det faktiskt så att den nya städorganisationen som sjösätts inom ABK betyder en billigare städning för bolaget än tidigare, utan att tumma på kvalitet och miljö. Den nya upphandlingen innebär att flera företag delar på de sex olika städområdena. 
 

För mer information hos ABK:
Karl-Henrik Persson, bolagsjurist/inköpsansvarig, 044-780 33 40
Henrik Strand, vd, 044-780 32 75
Jonas Rosenberg, Kommunikationsansvarig, 044-780 32 75