​3 september
Fler lägenheter utan att bygga nytt
bygglag.jpg
Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna har genom att inventera lyckats omvandla befintliga lokaler och sekunda ytor till närmare 40 bostadslägenheter. Det finns planer på ytterligare 50-60 bostadslägenheter inom en snar framtid.

Omvandlingen är en del i Signalistens vision att bygga tusen nya lägenheter fram till år 2025. Sedan starten av Projekt 1000 har cirka 75 bostadslägenheter färdigställts och detaljplanarbete för ytterligare cirka 400 pågår.

– Detta ser vi som ett mycket bra sätt att arbeta då efterfrågan på bostäder är mycket stor. Dessutom är det i helt rätt riktning mot våra mål. Att gå tillväga på det här sättet går ju självklart mycket snabbare än att bygga från grunden och gör att vi snabbare kommer närmare uppsatta mål, säger Magnus Nilsson (m), styrelseordförande i Signalisten.
 
För mer information kontakta: Magnus Nilsson, styrelseordförande Signalisten, 070-415 6083.