1 september
Uppsalahem emitterar grön obligation

Uppsalahem ger ut en grön företagsobligation med syfte att finansiera bolagets nyproduktion med hållbara och gröna kvalitetsmärkningar. Ramverket bygger på "the Green Bond Principles", en serie frivilliga riktlinjer som strävar efter genomlysning, öppenhet och integration i marknaden för gröna obligationer.
 
Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Oslo universitet. Uppsalahem har anlitat SEB som rådgivare och arrangör för transaktionen.
 
Uppsalahem har ett högt kreditbetyg från Standard & Poor’s, AA- för långfristig upplåning, och har ett stort fastighetsbestånd i ett av Sveriges mest attraktiva tillväxtområden. Lånet uppgår till 500 mkr och har en löptid på fem år. Bland de största investerarna märks SPP Storebrand och Danske Capital.
 
- Samtidigt som vi har en av Sveriges högsta nyproduktionstakter, renoverar vi befintligt bestånd med ett tydligt fokus på energibesparingar. Det gröna ramverk vi nu tagit fram anger kriterierna för vår gröna upplåning Det är i huvudsak miljöklassad nyproduktion som ska finansieras, samt kommande ombyggnationer med tydligt fokus på hållbarhet, säger Mikael Rådegård, VD på Uppsalahem AB.