17 februari
Stark värdetillväxt för bostadsfastigheter i Malmö

Fastighetsmarknaden i Malmö utvecklades starkt under 2015 och MKB Fastighets AB redovisar ett fastighetsvärde på över 28,1 miljarder kronor (24,2) vid årsskiftet.

Nyproduktion är i fokus och MKB färdigställde rekordmånga nya bostäder. Värdeförändringen uppgår till knappt 4 miljarder (2,6), varav cirka 1,8 miljarder (0,8) är investeringar och förvärv, och cirka 2,1 miljarder (1,8) är värdeförändring i befintligt bestånd. Detta motsvarar en värdetillväxt med 8,2 procent (8,1) och en totalavkastning på 10,8 procent (11,0) för året. Förändringen beror dels på sjunkande direktavkastningskrav på fastighetsmarknaden, dels på ny hyressättningsmodell.

– Det är glädjande att vi har en god värdeutveckling och en hög bostadsproduktion. Det visar att vi har bra fastigheter och verkar i en stark marknad. Vår fortsatta vilja att bygga och investera är stark, säger Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB.

MKB bidrog med 505 nyproducerade hyresbostäder till Malmöborna under 2015. Det är en rekordhög siffra för bolaget. Intesedan 1970-talet har bolaget byggt så mycket. Under året gjorde MKB flera markförvärv motsvarande 900 byggrätter för att säkra framtida nyproduktion.

Cirka 50 000 Malmöbor bor hos MKB. Vid senaste kundundersökningen uppmättes ett NKI index på 65, vilket bolaget anser är ett bra resultat.