13 okt Allmännyttan slår rekord i minskad energianvändning

101 kommunala bostadsbolag har tillsammans minskat sin energianvändning med 4,2 procent på två år. Det motsvarar den totala energianvändningen för 16 000 småhus under ett år. Samtidigt har man undvikit att släppa ut 135 000 ton koldioxid - motsvarande ett års koldioxidutsläpp från en stad av Karlshamns storlek.

Bolagen är anslutna till SABOs kraftsamling Skåneinitiativet, där bolagen åtar sig att gemensamt minska sin energianvändning med 20 procent från år 2007 till 2016.

Lunds Kommuns Fastighets AB minskade mest förra året, med hela 13 procent.
– Förutom kontinuerlig renovering, som att byta fönster och tilläggsisolera, har vi satsat stort på att optimera driften av fastigheterna, säger fastighetschefen Bertil Lundström.

Våren 2009 gick LKF igenom alla sina anläggningar tillsammans med leverantören av styrsystemen. Alla anläggningar ”nollades” för att säkerställa att de fungerade som det ursprungligen var tänkt. Sedan trimmades de ytterligare.

- För att inte tappa det vi nu sparar har vi anlitat en person som en dag i veckan följer upp så att allting fungerar perfekt, säger Bertil Lundström.

Företagen anslutna till Skåneinitiativet hade 2007 en medelförbrukning på 157 kWh/m2 Atemp och år, inklusive energi för uppvärmning (normalårskorrigerad med energiindex) och varmvatten samt fastighetsel. 2009 var medelförbrukningen nere i 151. På två år har företagen sparat 0.32 TWh. På så sätt har både klimatpåverkan och resursförbrukningen minskat.

- Vi är mycket stolta, men slår oss inte till ro. Nu gäller det att få med hyresgästerna i energisparandet. Vi ska även sätta press på leverantörerna så att de minskar sina koldioxidutsläpp, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO.

Bostadsbolagens vanligaste åtgärder:
• Eleffektivisering, till exempel genom att byta belysning och tvättstugeutrustning
• Injustering av styr- och reglersystemen
• Konvertering (byte av uppvärmning)

 Rapport SABOs energiutmaning

För mer information, kontakta
Therese Rydstedt, energiexpert SABO, 08-406 55 16
Per Holm, SABO, energiexpert SABO, 08-406 55 21