27 sep Webbaserad styrelseutvärdering

SABO har tillsammans med Styrelseakademien tagit fram en webbaserad styrelseutvärdering som är utformad för att passa de kommunala bostadsbolagen.Nyligen genomförde styrelsen i Övikshem en utvärdering. Så här resonerade ordföranden Lars-Olof Olsson:

-          Varför bestämde ni att ni skulle göra en styrelseutvärdering?
Vi tyckte faktiskt att det var på tiden. Styrelsens arbete blir mer och mer ansvarsfullt och det är lika viktigt för oss som för privata bolag att utvärdera hur styrelsen fungerar. 

-          Vad fick ni ut av värderingen och hur tänker ni använda resultatet?
Vi har haft en första genomgång kring resultatet. Till den genomgången hade vi bett Öjvind Norberg från Styrelseakademien och Marika Lundin från SABO att vara med. Vi fick många synpunkter och ska följa upp det hela vid ett nytt möte. Jag känner att vi fått mycket med oss som vi kan gå vidare med.

-          Hade du varit med om att göra en styrelseutvärdering tidigare?
Ja, jag har varit med om det inom en ekonomisk förening med 4 miljarders omsättning och styrelseutvärderingen har varit ett alldeles suveränt sätt att utveckla styrelsearbetet.

Läs mer om SABOs styrelseutvärdering