16 augusti Gemensam rekommendation gällande kommunal borgen

SABO har tillsammans med SKL, Kommuninvest och AGL arbetat i ett projekt för att ta fram en rekommendation för hur den kommunala borgensavgiften ska hanteras  för att inte strida mot EUs statsstödsregler. Förhoppningen är att vi i början av  hösten ska  ge ut ett gemensamt dokument som kan fungera som en vägledning för bolagen och dess ägare.

Från och med januari 2011 gäller den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Detta innebär att bolagen alltid ska betala en marknadsmässig borgensavgift när de utnyttjar kommunal borgen. SABO har tillsammans med SKL, Kommuninvest och AGL arbetat i ett projekt för att ta fram en rekommendation för hur  den kommunala borgensavgiften ska hanteras  för att inte strida mot EUs statsstödsregler. Målsättningen var att detta skulle redovisas före sommaren men tyvärr har vi ännu inte kunnat enas om den gemensamma rekommendationen. Förhoppningen är att vi i början av  hösten ska  ge ut ett gemensamt dokument som kan fungera som en vägledning för bolagen och dess ägare.

Kontaktperson på SABO:
Maria Gabrielsson, telefon: 08-406 55 45