10 juni Fler kan välja leverantör av bredband

Post- och Telestyrelsen, PTS, har gjort en enkätundersökning om konkurrenssituationen i kommunala fastighetsnät och tillgängligheten till bredband för hyresgästerna. Enkäten visar att andelen lägenheter som omfattas av exklusivitetsavtal minskar. - Modellen med en Kommunikationsoperatör (KO) som ansvarar för konkurrens och valfrihet för hyresgästerna har fått ett stort genomslag, säger Anders Johansson på SABO.

Enkätundersökningen visar att endast 24 procent av lägenheterna i de svarande bostadsbolagen omfattas av exklusivitetsavtal år 2011. Detta är en stor minskning jämfört med år 2010 då 55 procent av lägenheterna omfattades av exklusivitetsavtal. Vidare har majoriteten av lägenheter tillgång till två eller fler parallella fastighetsnät.

- I undersökningen kan vi se att modellen med tjänstekonkurrens där en Kommunikationsoperatör (KO) ansvarar för konkurrens och valfrihet för hyresgästerna har fått ett stort genomslag och allt flera av SABOs medlemmar ser fördelarna i modellen, säger Anders Johansson på enheten för Fastighetsutveckling på SABO.

Länk till rapportsidan: http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/20122/Uppfoljning-av-regeringens-bredbandsstrategi---PTS-ER-201218/


Länk till rapport till bilaga om kommunala bostadsföretag:
 http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2012/PTS-ER-2012-18-bil2.pdf
Kontakt på SABO:

Anders Johansson, tel: 08-4065530