29 juni Kurt Eliasson ny ledare för europeisk bostadsorganisation

cecodhas.jpg

Idag den 29 juni valdes SABOs VD Kurt Eliasson till ordförande för den europeiska bostadsorganisationen CECODHAS Housing Europe. Som förste svensk på posten ska han leda arbetet med att säkra bostadssektorns positiva utveckling i Europa. I ryggen har han 44 organisationer som representerar 25 miljoner bostäder i 19 länder.


- Allt fler frågor har sin början i EUs institutioner. Det gäller att vara med tidigt och påverka så att resultaten blir så bra som möjligt. Mitt nya uppdrag ger goda förutsättningar för att kunna göra just det, vilket kommer att vara till nytta för bostadsorganisationerna i Sverige, säger Kurt Eliasson.

Flera länder står inför samma utmaning som i Sverige – att öka nyproduktionen och att bygga bostäder med överkomliga priser. Det är därför en av de viktiga frågor som CECODHAS kommer att arbeta med.

- Under de kommande fem åren behöver flera miljoner bostäder byggas för att möta den starka efterfrågan. Det skulle inte enbart säkra tillgången på bostäder utan också ge miljontals arbetstillfällen – arbeten som unionen är i skriande behov av för att säkra tillväxten, säger Kurt Eliasson.

CECODHAS Housing Europe arbetar för en positiv utveckling av Europas ekonomiska läge. Därför tar organisationen sikte på EUs långtidsbudget för 2014-2020 och förberedelsearbetet inför valet till Europaparlamentet 2014. Det handlar bland annat om att arbeta för stabila finansiella system som gynnar långsiktiga investeringar i bostäder.

- Europas invånare blir allt fler och vi behöver förse dem med bostäder som inte ytterligare bidrar till orimligt höga lån och svag köpkraft. Om inte det lyckas påverkar det inte bara de privata hushållen – EUs gemensamma bostads- och arbetsmarknad hämmas, säger Kurt Eliasson.
 
Förordnandet gäller i två år och under Kurt Eliassons ledning kommer CECODHAS Housing Europe även bland annat arbeta för:
• En stabil utveckling av priser på bostäder
• Trygga avtal för Europas hyresgäster
• Fler bostäder till överkomliga priser för att möta de lokala behoven
• Ett varierat utbud av bostäder för att matcha individers olika behov i olika skeden av livet
• Bostäder med god kvalitet och låg miljöpåverkan

Detta är CECODHAS Housing Europe
CECDHAS Housing Europe arbetar för en bostadsmarknad där människor med olika inkomst och härkomst kan ta plats och ett Europa med bostäder i socialt-, ekonomiskt- och miljömässigt hållbara stadsdelar.
CECODHAS Housing Europe representerar med sina 44 medlemsorganisationer 25 miljoner hushåll i 19 EU-länder. Medlemmarna är allmännyttiga, kooperativa och sociala bostadsorganisationer.
CECODHAS Housing Europes generalförsamling har den yttersta beslutsrätten och samlas en gång per år. Däremellan styrs organisationen av två kommittéer och arbetet med att ta fram policys och utbyta erfarenheter sker i sektioner och arbetsgrupper. Arbetet där utgår från olika teman, så som Inre marknaden, Sociala frågor och Stadsutveckling. Housing Europes kansli ligger i Bryssel.

Mer information om CECODHAS hittar du här


Mer information:

Johanna Ode, ansvarig internationella frågor på SABO, tel 070-657 16 66