12 juni SABO erbjuder professionellt stöd till Stockholms allmännyttiga bostadsbolag

Efter att i flera år valt bort medlemskap i någon branschorganisation, tar två allmännyttiga bostadsbolag; Svenska Bostäder och Stockholmshem, denna vecka ställning till ett eventuellt medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm. SABO anser att det är bra att bolagen inser fördelarna med att vara med i en organisation. Därför har vi skrivit brev till bolagen och erbjudit medlemskap i SABO istället - den naturliga tillhörigheten för ett allmännyttigt kommunalt bostadsföretag.
 
 
Valet av organisationstillhörighet ska bygga på professionella överväganden och SABO har den bästa erfarenheten av att ge stöd till bolag som drivs med allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. SABO har varit med och utformat den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 och erbjuder medlemsföretagen professionellt stöd i frågor som är specifika för kommunala bolag, till exempel offentlig upphandling, offentlighets- och sekretesslagen och kommunallagen.

Svenska Bostäder, Stockholmshem och även Familjebostäder har sedan tidigare erfarenhet av medlemskap i SABO. Fram till och med 2007 var bolagen mycket uppskattade medlemmar i SABO och har efter utträdet fortsatt att köpa utbildningar och material från oss.

Efter bolagens utträde har SABO målmedvetet arbetat för att åtgärda allt som kan göra det möjligt för bolagen att åter ansöka om medlemskap. Idag erbjuder vi medlemsföretagen en ännu vassare branschorganisation, vilket bland annat märks i de årliga kundmätningarna där SABO får mycket goda betyg. Därför har nu styrelserna för Svenska Bostäder och Stockholmshem fått brev från SABOs styrelseordförande, vice och andre vice ordförande där man inbjuder till möte för att visa vad SABO har att erbjuda stockholmsbolagen.

Brev till Stockholmshem.pdfBrev till Stockholmshem.pdf

Brev till Svenska Bostäder.pdfBrev till Svenska Bostäder.pdf


Kontakt:

Nina Rådström Oldertz, Kommunikationschef SABO, 08-406 55 72