8 juni SABO uppvaktar regeringen om strukturfondspengar

euro.jpgSABO fortsätter arbetet med att synliggöra för den svenska regeringen varför pengar från kommande strukturfonder bör användas till energiåtgärder i bostadssektorn. Inom regionalfonden finns en sådan möjlighet som regeringen bör ta fasta på.
 
Enligt Europeiska kommissionens förslag till strukturfonder 2014-2020 ska 20 procent av regionalfondens pengar öronmärkas för åtgärder för övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Här finns möjlighet för Sverige att stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom bostadssektorn. Genom att välja att satsa på bostäder nås miljövinster och ökad sysselsättning. SABO uppmanar därför Annie Lööf och regeringen att ta den möjligheten.
 
Den senaste veckan har SABO publicerat ett inlägg på regeringen webbforum för strukturfonder.

Dessutom har SABOs vd Kurt Eliasson skickat ett brev till Annie Lööf med förfrågan om ett möte för att ytterligare redogöra för och diskutera de möjligheter som regionalfonden kan skapa för energieffektiviseringsåtgärder i bostadssektorn.

Brev till Annie Lööf juni 2012.pdfBrev till Annie Lööf juni 2012.pdf

 
Kontaktperson på SABO:

Johanna Ode, Ansvarig internationella frågor tel: 070-657 16 66