26 nov Tillsammans mot vi_deltar_i_amb_100px.pngbostadsbränder

SABO stödjer den riksomfattande kampanjen
Aktiv mot brand som startar på Brandvarnardagen den 1 december. Målet med kampanjen är att bostadsbränderna ska bli färre genom att människor blir medvetna om brandriskerna hemma och förebygger dem.

 
- Våra medlemsföretag är mycket intresserade av hur de kan bli ännu bättre på att förebygga brand i flerfamiljshus, därför känns det bra för oss att stödja den här kampanjen och låta våra bostadsföretag ta del av allt bra informationsmaterial som tas fram, säger Therese Berg som bland annat arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor på SABO.

- I veckan arrangerar vi också en kunskapsdag om brandskyddsfrågor. Då samlas 50 personer här på SABO för att dela med sig av sina erfarenheter kring systematiskt brandskyddsarbete. Träffen har varit fulltecknad sedan länge vilket bekräftar det stora intresse som finns och jag tror att många kommer att engagera sig i kampanjen, avslutar Therese Berg.
 
Räddningstjänsten rycker varje år ut till 6000 bostadsbränder. Bränderna åstadkommer både stort lidande och stora ekonomiska skador. Varje år dör cirka 120 människor och ett par hundra skadas av brand i hemmet.  Syftet med Aktiv mot brand är att motivera vuxna att ta ansvar för det egna brandskyddet. Människor ska veta var och hur brandrisker i hemmet uppstår och sedan gå från ord till handling. Det vill säga förebygga att det börjar brinna.

Kampanjmaterialet innehåller bland annat tydliga instruktionsfilmer om hur man ska agera vid brand i en lägenhet. Filmerna finns på flera språk.

SABOs medlemsföretag kan enkelt registrera sig och få del av allt kampanjmaterial i Aktiv mot brand. Klicka här för att registrera ditt företag:
www.msb.se/aktivmotbrand

Om kampanjen
Kampanjen Aktiv mot brand är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, SABO, Svensk Försäkring, räddningstjänster och länsstyrelser i Sverige.

Här finns information om brandskydd i hemmet till privatpersoner:
www.dinsäkerhet.se/brand

Kontaktperson på SABO

Fräs Therese Berg, Boende och Juridik
Telefon: 08-406 55 53
therese.berg@sabo.se

Lena Liljendahl, Kommunikation och Affärsutveckling
Telefon: 08-406 55 62
lena.liljendahl@sabo.se