24 apr Klart för avrop från ramavtalen  

komboplus.jpg
Nu finns vägledning, kalkylstöd, mallar och övriga hjälpmedel klara att ladda ned för de av SABOs medlemsföretag som vill komma igång med avrop av SABOs Kombohus Plus. Det standardiserade och prispressade punkthuset i 5-8 våningar är vårt nya tillskott i konceptet SABOs Kombohus som är framtaget för att underlätta och sänka kostnaderna inom nyproduktion av flerfamiljshus. 

 
Lindbäcks byggnads AB, NCC AB och Skanska AB utsågs i december 2012 till de leverantörer som får teckna ramavtal gällande SABOS Kombohus Plus. Förutsättningen i ramupphandlingen för entreprenadföretagen var att förbinda sig att producera det nyckelfärdiga punkthuset till ett maximalt fast pris för husentreprenaden på 13 000 kronor per m² BOA exklusive moms. Det fasta priset omfattar enbart själva husentreprenaden, det vill säga allt ovanför bottenplatta. (Grund- och markarbeten ska således inte ingå). Den totala produktionskostnaden beräknas kunna hamna på mellan 20-23 000 kronor per m² BOA inklusive moms och byggherrekostnader. Totalentreprenad enligt ABT 06 tillämpas.

Den nya vägledningen, som nu alltså finns klar att ladda ned, beskriver hur hela processen för avrop går till.

Läs mer om SABOs Kombohus Plus här
Observera att för att komma åt våra verktyg och mallar måste du vara registrerad och inloggad användare på SABOs hemsida.

Registrera dig här

Kontakt och mer information:
Petter Jurdell, enhetschef för Fastighetsutveckling, e-post: petter.jurdell@sabo.se eller telefon 08-406 55 44.