23 apr Stor satsning på forskning om Nyttan med AllmännyttanwebbildNyttanMedAllm200.jpg

Nu startar SABO ett stort forskningsprojekt om hur allmännyttan tar samhällsansvar och hur detta kombineras med affärsmässiga principer. - Att allmännyttan tar ett stort samhällsansvar vet vi redan. Nu vill vi få klarhet i hur det sker och vilka företagsekonomiska och samhällsekonomiska vinster som insatserna ger, säger Therese Berg, SABO, projektledare för Nyttan med allmännyttan.

Forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan ska studera vad allmännyttans samhällsansvar innebär och hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med samhällsnyttiga insatser och med sociala investeringar.

- FräsThereseBerg200.jpgForskarna ska även ta fram nya metoder för hur bostadsföretagen kan bedöma, beräkna och följa upp värdet av sociala projekt och investeringar.
Det är något som både bolagen och kommunerna kommer att få stor nytta av, säger Therese Berg, chef för Boende och juridik på SABO och projektledare för Nyttan med allmännyttan.


Det tvååriga forskningsprojektet finansieras av SABO med tre miljoner kronor och delrapporter kommer att publiceras löpande under projektets gång. Uppdraget har gått till Malmö högskola och leds där av professor Tapio Salonen. Han och teamet med forskare från olika lärosäten får stöd från en referensgrupp med representanter från SABOs medlemsföretag, kommuner runt om i landet och Hyresgästföreningen.

- Dialogen är en viktig del av forskningsprocessen, forskarna får snabb feedback på sin forskning samtidigt som de i referensgruppen får en möjlighet att ta till sig kunskapen på ett effektivt vis, säger Tapio Salonen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att samhällsnyttan är en viktig pusselbit i den nya lagen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011. Därför är det naturligt för organisationen att stötta forskningsprojektet.

- Vi kommer att ta en aktiv roll i detta. Det är viktigt att visa hur man kan använda allmännyttan och på vilket sätt allmännyttan skiljer sig från privata fastighetsägare, säger Bengt Westman på SKL.

Bifogas:

Projektplan Nyttan med allmännyttan.pdfProjektplan Nyttan med allmännyttan.pdf
 
Kontakt:
Fräs Therese Berg, tel. 08-406 55 53, therese.berg@sabo.se