17 maj Gårdstensbostäder vinner SABOs Hållbarhetspris 2013

Solceller, elbilar och hyresgäster som påverkar – på riktigt! Det hållbara konceptet gör att Gårdstensbostäder i Göteborg får SABOs Hållbarhetspris 2013.

PristagareSABOsHallbarhetspris2013_424.jpg
Michael Pirosanto, tf VD Gårdstensbostäder och Anneli Snobl, VD Förvaltnings AB Framtiden.

SABOs Hållbarhetspris delades ut för första gången i år. Syftet med priset är att stärka Allmännyttans konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur företagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan. Årets pris handlar om  projekt, små eller stora,  som gör stor skillnad i företagets hållbarhetsarbete och som kan inspirera andra företag. Bedömningen av bidragen har utgått från de tre hållbarhetsaspekterna: ekologi, ekonomi och social dimension. Alla bidrag samlas i en exempelsamling som SABO ger ut i samband med utdelningen, bifogas nedan.

Gårdstensbostäder AB vinner 2013 års Hållbarhetspris för att man lyckas förena alla hållbarhetsaspekter och på ett utmärkt sätt integrerar hållbarhet i verksamhetens kärna.

- Att få ta emot detta pris är verkligen ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med vårt hållbarhetsarbete, säger Michael Pirosanto, tf vd för Gårdstensbostäder.

Juryns motivering lyder:

Gårdstensbostäder låter hyresgästerna ta en central position i företaget; de sitter med i styrelsen och blir metodiskt involverade genom ett föredömligt dialogarbete. Företaget satsar också stort på innovativa och miljövänliga lösningar: solhuset med solfångare på tak och solceller på balkongfronter som till och med levererar överskott till stadens fjärrvärmenät; individuell mätning av el, varm- och kallvatten i alla lägenheter; och en elbilpool för hyresgäster där bilarna dessutom delvis laddas med solceller, är några sådana exempel.

- Vi har från starten konsekvent arbetat tillsammans med hyresgästerna för att skapa ett Gårdsten som blir en allt bättre plats att leva och bo i. Och det hade inte varit möjligt utan engagerade medarbetare och en aktiv styrelse som till största delen består av hyresgäster.
Juryn delar även ut två hedersomnämnanden: 

AB Alebyggen:
”AB Alebyggen har med enkla medel bidragit till den biologiska mångfalden och väckt engagemang bland hyresgästerna. De har satt upp 150 fågelholkar i olika storlekar och ett tiotal specialutformade fröautomater finns på tio platser. Frösäckar delas ut till hyresgäster som ansvarar för att fylla på automaterna. Planteringarna har anpassats för att ge mat och skydd till fåglarna samtidigt som fåglarna bidrar till att begränsa mängden skadedjur. Projektet innebär också en ökad kontakt mellan hyresgästerna vilket i sin tur främjar integration mellan människor och att samhörigheten i bostadsområdet stärks.”

Bostads AB Mimer:
”Bostads AB Mimer får hedersomnämnande för sin framtidslägenhet på ett nyskapande sätt visualiserar och materialiserar visionen om hur vi kommer att bo år 2026. Med kommande teknologi kan vi skapa beteendeändringar i boendet. Det handlar till exempel om att få matleveranser till hemmet, lagra el när det är låg belastning, ha solceller på altanen, växthus på uteplatsen och hur vi kan arbeta på distans hemifrån, trots att vi kommer att bo trängre.”

Priset delades ut i samband med SABOs kongress i Växjö den 17 maj. Förutom äran vinner Gårdstensbostäder ett konstverk av Jonas Torstensson. Det består av ett rött glashjärta omslutet av träringar som bildar jorden och dessutom ett äpple. Hjärtat pulserar med hjälp av ledbelysning. Hjärtat står för Hållbarhetsprisets sociala dimension, äpplet för kunskapen och jorden för de olika delar som behövs för att vi ska nå en hållbar utveckling.

Bifogas:

SABOs Hållbarhetspris 2013_exempelsamling_web.pdfSABOs Hållbarhetspris 2013_exempelsamling_web.pdf


Kontakt:
Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO,tel. 08-406 55 37.