5 nov Allmännyttan har minskat energianvändningen med 10,2 procent på fem år

Ett års energianvändning i samtliga hushåll i en kommun av Skellefteås storlek. Så mycket har de allmännyttiga bostadsföretagen lyckats minska sin totala energianvändning på fem år.
– SABO-företagens energisparsatsning är den största just nu i Sverige, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO.

SABO-företagens Skåneinitiativ startades för sex år sedan med målet att de anslutna bostadsföretagen tillsammans ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Hittills har 106 av SABOs medlemsföretag anslutit sig och nu är vi halvvägs mot målet. Drygt tio procent har sparats. År 2007 var medelförbrukningen i företagen 156 kWh per kvadratmeter och år. År 2012 var den 140 kWh.
el2013_diagram.jpg
– Att spara de återstående procenten är en tuff utmaning men vi ska klara det. Med vilja och rätt investeringar kan allmännyttan tillsammans bidra till en bättre miljö, säger Therese Rydstedt.

Bostadsföretagens vanligaste åtgärder för att minska energianvändningen i fastigheterna är:

  • Eleffektivisering, till exempel byte av belysning
  • Injustering av styr- och reglersystem
  • Vattenbesparande åtgärder

Läs mer i årets rapport från energiutmaningen:

Energitumaningen 2013

 

Fakta SABOs Skåneinitiativ:
Antal anslutna företag: 106
Totalt antal lägenheter: 400 327
Andel av SABO-företagens totala yta: 55 %

Läs mer om Skåneinitiativet här


Kontakt:
Therese Rydstedt, energiexpert på SABO, tel. 08-406 55 16