9 sep Lagförslag ökar energianvändningen i våra bostäder
IMD_varme_rapp.jpg
SABO presenterar idag den 9 september en rapport som visar hur och varför energianvändningen i landets bostäder riskerar att öka med näringsdepartementets förslag på hur EUs energieffektiviseringsdirektiv ska införas i Sverige.

– Lagförslaget tar bort fastighetsägarnas incitament att arbeta med energieffektiviseringar. Allmännyttans framgångsrika arbete med detta skulle backa tillbaka om förslaget blir verklighet, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

Sverige och övriga EU-länder ska minska sin energianvändning med 20 procent till år 2020. Men allt visar på att det blir svårt och därför har EU tagit fram ett energieffektiviseringsdirektiv. Det ska införas i Sverige senast i juni nästa år. SABO och de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen ställer sig helt bakom direktivets syfte att minska energianvändningen. Men näringsdepartementets förslag på hur direktivet ska omsättas i praktiken, med krav på individuell mätning och debitering av bland annat värme i nya byggnader och vid större renoveringar, oroar. Det riskerar att öka energianvändningen i svensk bostadssektor.

– Hyresgästens enda sätt att minska sin värmekostnad blir att skruva ned elementet eller sluta vädra. Fastighetsägaren kan däremot göra en mängd åtgärder för att minska energianvändningen, till exempel tilläggsisolera och byta fönster. Sådana åtgärder blir inte lönsamma med individuell debitering av värme, säger Kurt Eliasson.

De bostadsföretag som prövat individuell mätning och debitering av värme berättar att det inte leder till minskad energianvändning. Tvärtom – den ökar. När till exempel Örebrobostäder införde individuell värmedebitering märkte man tydligt att svenska flerbostadshus inte har rätt förutsättningar för ett sådant system. Byggnadskonstruktionerna gör att värmen förflyttar sig mellan lägenheterna. Energianvändningen ökade eftersom man tvingades höja temperaturen generellt i fastigheterna för att tillfredsställa hyresgästernas olika önskemål. Enkäter i berörda hus visade att 85 procent av hyresgästerna ville ha 21 grader, 10 procent ville ha mer än 21 grader och 5 procent under.

SABO har låtit oberoende jurister göra en rättslig bedömning av EU-direktivet och den visar att kraven som ställs inte behöver vara obligatoriska.

– Hänsyn kan tas till att åtgärderna är tekniskt möjliga, ekonomiskt rimliga och proportionerliga i förhållande till möjliga energibesparingar. Och det bör skrivas in i det svenska lagförslaget, säger Kurt Eliasson.

SABO förordar därför att:

  • Näringsdepartementet omprövar sin tolkning av direktivet så att kommande krav verkligen leder till riktiga energieffektiviseringar.
  • Boverket får i uppdrag att utreda och ta fram kriterier för i vilka byggnader det kan vara motiverat med värmemätning.
  • Temperaturgivare installeras i varje lägenhet i nybyggnation och vid större renoveringar. Det skulle ge fastighetsägaren goda möjligheter att optimera driften och hålla 20-21 grader i hela byggnaden.


Kontakt:
Therese Rydstedt, energiexpert SABO
therese.rydstedt@sabo.se

070-5195516 SABOs rapport
Energieffektivisering_ja_ineffektiva_mätningar_nej.pdfEnergieffektivisering_ja_ineffektiva_mätningar_nej.pdf

Bilaga Hellström advokatbyrå kb 130508.pdfBilaga Hellström advokatbyrå kb 130508.pdf

Beställ en tryckt kopia av rapporten


SABOs remissyttrande
Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.pdfFörslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.pdf


Webbsändning från SABOs hearing

Debattartikel i SvD