4 nov
Boverket säkrar fortsatt energieffektivisering i allmännyttan
element.jpg
Boverket har gett besked om att individuell mätning och debitering av värme inte ska införas varken i nyproduktion eller vid ombyggnad.
– Det är en seger för alla oss som bidrar till ett energieffektivt, koldioxidneutralt samhälle. Nu kan de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen fortsätta sitt framgångsrika arbete med att spara energi, säger Kurt Eliasson, VD för SABO.

Boverket har utrett när det är kostnadseffektivt att införa IMD, individuell mätning och debitering, av värme och varmvatten i flerbostadshus. Slutsatsen är att IMD av värme inte ska vara obligatorisk. Därmed behöver inte hyresgästen betala för sin exakta förbrukning och bostadsföretagen får incitament att fortsätta satsa på åtgärder som framgångsrikt minskar energianvändningen i hela fastigheten, till exempel isolering och fönsterbyten.

– 106 av SABOs medlemsföretag har på sex år lyckats minska energianvändningen med 12 procent. Boverket säkrar nu våra möjligheter att fortsätta spara energi i den dagliga förvaltningen och i samband med renovering, säger Kurt Eliasson.
Boverket föreslår inte heller obligatorisk IMD av vatten i samband med ombyggnationer eller nyproduktion.

Reaktioner från några allmännyttiga bostadsföretag:
”Det är mycket glädjande och visar att Boverket förstått vår verklighet och våra förutsättningar. Nu kan vi även i fortsättningen använda resurserna på rätt sätt och utföra energieffektiviseringar som också gagnar våra kunder, exempelvis med en bättre inomhuskomfort.”
Ulla Janson, energistrateg, MKB Fastighets AB

”Förnuftet har segrat och vi kan nu fortsätta vårt ambitiösa energispararbete. Det känns extra glädjande att Boverket haft modet att stå emot de starka krafter, inte minst från mätarindustrin, som varit verksamma i frågan.”
Ulf Viktorsson, teknisk chef, AB Botkyrkabyggen

Boverkets rapport om Individuell mätning och debitering


Tidigare nyheter om IMD:


Branschen enig om att IMD av värme inte leder till minskad energianvändning

Lagförslag ökar energianvändningen i våra bostäder

Mäta värmen i varje lägenhet fel väg att gå”, Svenska Dagbladet 9 september 2013

SABOs rapport
Energieffektivisering_ja_ineffektiva_mätningar_nej.pdfEnergieffektivisering_ja_ineffektiva_mätningar_nej.pdf

SABOs remissyttrande
Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.pdfFörslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige.pdf


Kontaktperson på SABO:
Therese Rydstedt, energiexpert, SABO, tel. 08-406 55 16,    therese.rydstedt@sabo.se