3 okt​
Regeringsförklaringen:
250 000 nya bostäder till 2020


kaplan.jpg

Mehmet Kaplan, miljöpartiet, blir ny bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister på näringsdepartementet. Det stod klart när statsministern presenterade sin nya regering. I regeringsförklaringen valde Stefan Löfven att tidigt lyfta bostadsfrågorna och att investeringarna i bostäder ska öka.
- Vi välkomnar Mehmet Kaplan som bostadsminister och ser fram emot ett gott samarbete. Att det nu finns ett nationellt mål att bygga 250 000 bostäder är mycket bra, säger Kurt Eliasson, VD, SABO.

Löftena från valrörelsen om 250 000 nya bostäder, inte minst hyresrätter, upprepades tidigt i dagens regeringsförklaring och statsministern identifierar bostadsbyggandet som en nationell angelägenhet. Investeringarna i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka.

- Sverige har i många år saknat ett nationellt mål för bostadsbyggandet. Nu finns det på plats och de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att spela en betydande roll för att det ska förverkligas. Det ser jag fram emot, säger Kurt Eliasson.

SABO fortsätter pressa byggpriserna och fortsätter därmed att göra det möjligt att bygga hyresrätter till rimliga hyror – oavsett om det är på heta tillväxtorter eller i mindre kommuner med behov av kompletterande bostäder för äldre. De tre prispressade ramupphandlingarna av SABOs Kombohus är en högst konkret del i det arbetet.

- Om politiker i den nya regeringen, riksdagen och kommunerna arbetar hårt för att leverera hållbara lösningar på sin nivå, lovar jag att allmännyttan kommer att vara en del av lösningen för att säkra Sveriges behov av bostäder, säger Kurt Eliasson.

I regeringsförklaringen lyfts även frågan om renoveringar. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Det är en fråga som SABO arbetat med enträget i flera års tid och de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen renoverar nu i allt snabbare takt.

- Vi arbetar för att inventera och sprida smarta lösningar så att renoveringarna blir så effektiva och ekonomiska som möjligt, säger Kurt Eliasson.