1 okt
Tävling om årets bästa renoveringsprojekt
webbbild2-2.jpg
Renoveringarna av allmännyttans bostäder ökar i takt. Det är viktigt att varje renovering blir så bra som möjligt och därför utlyser SABO nu en nationell renoveringstävling.


– Vi ser fram emot smarta, okonventionella åtgärder vid vanligt förekommande renoveringar som många bostadsbolag kan dra nytta av, säger Stefan Björling, renoveringsexpert på SABO.

Tävlingen arrangeras med syftet att hitta goda exempel på renoveringar och lyfta fram de företag som varit beställare av dessa projekt. Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av framgångsrika erfarenheter från sina bästa renoveringsprojekt.

–  Vi hoppas bland annat få in tävlingsbidrag som visar hur man kan skynda på renoveringstiden för badrum, säger Stefan Björling.

En bred sammansatt jury kommer att bedöma bidragen utifrån både tekniska och ekonomiska perspektiv. Vidare bedöms hur de tävlande hanterat eventuella svåra situationer i samband med renoveringen. Tävlingsledningen hoppas få in bidrag från många olika typer av projekt, till exempel balkongrenoveringar, stambyten och fasadrenoveringar.

–  Vi har goda möjligheter att locka fram de allra bästa projekten i hela Sverige, från både allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare, säger Stefan Björling.

Tävlingsanvisningarna finner du här:
SABO_tävlingsblad_åretsrenov.pdfSABO_tävlingsblad_åretsrenov.pdf

Vinnaren presenteras på SABOs Fastighetsdagar 3-4 mars 2015 i Linköping.

Kontakt:
Stefan Björling, enheten för Fastighetsutveckling, SABO,
tel. 08-406 55 39, stefan.bjorling@sabo.se