16 december
Ny statistik: Sverige fortsätter toppa byggprislistan i EU
 
De senaste siffrorna från Eurostat visar återigen att de svenska byggpriserna är högst i EU.

- Konkurrensen på byggmarknaden måste öka. De höga priserna hämmar inte bara bostadsbyggandet, det bromsar även utvecklingen på arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten, säger Petter Jurdell, enhetschef på SABO.

SABO konstaterar att möjligheterna för att bygga nya bostäder måste förbättras väsentligt om Sverige ska klara dagens stora befolkningsökning och kraftiga urbanisering. Enligt Boverket behöver vi över en halv miljon nya bostäder under perioden 2012 till och med 2020 för att komma ikapp det byggunderskott som finns i landet.
 
Eurostats senaste prisstatistik offentliggjordes i december och baseras på 2014 års byggpriser. Återigen står det klart att Sveriges bostadsbyggande drabbas av högre byggpriser än övriga EU-länder. Eurostat konstaterar att ”Prices in the most expensive country are thus more than 350 % higher than those in the least expensive country”. Samt att: ”Sweden is the most expensive EU Member State for all construction categories.”
 
- Det är orimligt att Sverige år efter år ligger i topp i EU när det gäller byggpriserna och intar tredjeplatsen i Europa efter Norge och Schweiz. Med lägre priser skulle vi bygga fler bostäder. Så enkelt är det, säger Petter Jurdell.

Andra bromsklossar för ökat bostadsbyggande är nuvarande plan- och byggregler samt den låga tillgången på mark som finns till försäljning.
 
- Vi behöver enklare regler för att kapa tiden från idé till inflyttningsklara hem och ett betydligt större utbud av byggbar och detaljplanelagd mark. Det är dags att gå från ord till bostad, säger Petter Jurdell.

Information om hur vi kan bygga fler hyresrätter i Sverige finns här: ordtillbostad.se

Kontakt:
Petter Jurdell, chef Fastighetsutveckling, SABO
070-585 00 43