Vinnare av Retur 2014, allmännyttans återbrukstävling

Renoveringssockeln, ett sätt att återbruka lister och spara tid vid renoveringar, är vinnaren av Retur 2014.

SABOs medlemsföretag renoverar idag runt 12000 lägenheter om året. En växande utmaning för byggbranschen är att stora mängder material från renoveringsprojekt varken går till återbruk eller materialåtervinning. Branschen behöver hitta nya i metoder för att styra det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet från förbränning och deponi till ökat återbruk och ökad materialåtervinning.

Vinnare av tävlingen blev Renoveringssockeln från List & Inredningsbolaget. Juryns motivering lyder:
”Juryn har utsett renoveringssockeln till vinnare i tävlingen Retur 2014. Det är en kommersiellt gångbar produkt som har en tydlig användbarhet. Den fungerar väl i ett renoveringssammanhang i stor skala. Renoveringssockeln är användbar vid varsam renovering när man inte river ut golv. Renoveringssockeln spikas utanpå den befintliga sockeln vilket gör att den gamla sockeln kan betraktas som återbrukad. Det ger också en betydlig tidsbesparing vid renovering då den befintliga sockeln inte rivs ut. En finess med renoveringssockeln är att kablar kan gömmas i hålrummet som uppstår mellan den befintliga sockeln och renoveringssockeln.”

– Återbruk och minskat svinn på byggmaterial har alltid funnits i mitt medvetande. I och med vinsten i Retur2014 vill jag lägga mer fokus på att försöka hitta en bra tillverkningsprocess där jag skulle kunna använda återvunnet material till golvlisten, säger Daniel Karlsson, List & Inredningsbolaget.

Patrizia Finessi som är projektledare för miljöfrågor på SABO tycker att det återvinns mycket byggmaterial idag och att det finns potential att återvinna mer, men att återvinning och återbruk fortfarande är i sin linda och inte utvecklat i full skala på industriell nivå.

– Byggande är komplext, det finns många regler att följa och logistiken är pressad. Det har varit spännande att arrangera en återbrukstävling och jag känner att vi genom tävlingen bryter ny mark, säger Patrizia Finessi.

Kontakt på SABO
Patrizia Finessi
08-406 55 37
patrizia.finessi@sabo.se