27 jan
Fler platser på fastighetsutbildningar 

14132-200_424x239.jpg
Fastighetsbranschen startar elva yrkeshögskoleutbildningar på åtta orter i landet hösten 2015. Därmed fördubblas antalet utbildningsplatser för fastighetsbranschens yrken på yrkeshögskolenivå.

I den pågående och kommande kompetensväxlingen inom fastighetsbranschen är kompetens på yrkeshögskolenivå hett eftertraktad. Det visade inte minst Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds (FU) kompetensundersökning KUB2014. Nu underlättas växlingen genom att elva utbildningar på åtta orter runt om i landet har beviljats start från hösten 2015. Det handlar om utbildningar mot bland andra yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. I och med det här ökar antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskolan mot branschens yrken med ytterligare drygt 600 platser. Det är nästan en fördubbling jämfört med i dag.

För branschföretagen är beskedet om fler möjliga yrkeshögskoleutbildningar inom fastighetsyrkena goda nyheter.

– Många av de allmännyttiga bostadsföretagen har redan idag svårt att rekrytera just drift- och fastighetstekniker, men också förvaltare. Det är därför glädjande att branschen får ett stort tillskott av nya utbildningar inom dessa områden mot vad som beviljats tidigare, säger Hanna Larsson, chef för SABO:s HR-enhet.

Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) rapporterade under hösten att man fått in rekordmånga ansökningar av hög kvalitet och flaggade för att konkurrensen mellan både branscher och utbildningsanordnare skulle bli mycket hård för att få starta sökta utbildningar. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) tycker därför att det är extra roligt att så många av branschens utbildningar blivit beviljade. Madeleine Rietschel, verksamhetschef på FU, tror att en bidragande orsak är FUs insatser under de senaste åren – ett idogt arbete som man nu ser effekten av.

– Genom branschens nationella uppvaktning av beslutsfattare och myndigheter, de regionala arbetsgruppernas (FUR) arbete och höstens YH-konferens har vi ökat kunskapen om branschens kompetensbehov. Vi är väldigt glada över denna utveckling. Samtidigt ser vi att det återstår mycket arbete för att säkra de kompetensbehov som fastighetsbranschen fortsatt kommer att stå inför, säger Madeleine Rietschel.​