28 jan
Medel att söka för energieffektivt byggande och boendeCM-HW02788-424x170.jpg
I veckan öppnade E2B2s tredje utlysning med ett stöd på sammanlagt 90 miljoner kronor till projekt för ett energieffektivt byggande och boende.

E2B2 är ett samverkansprogram som Energimyndighetens och IQ Samhällsbyggnad håller i. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende. Projekt där en stor del av finansieringen kommer från näringslivet prioriteras. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden men några delområden är prioriterade, läs om vilka på E2B2s webbplats.

På E2Bs:s webbplats finns även all information om utlysningen samt om hur ansökningsprocessen går till.

Fullständig ansökan ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 24 mars 2015.

För mer information, kontakta
Therese Rydstedt, therese.rydstedt@sabo.se, 08-406 55 16