26 jan
Ny standard för fastighetskommunikation
fastapi.jpg
FastAPI heter den nya branschstandarden för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system. Standarden skapar unika förutsättningar att sänka kostnader genom delade tjänster och utveckling.

SABO har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala bostadsföretag inom ramen för BoIT-projektet arbetat med att utveckla ett öppet API för fastighetssektorn. Det heter fastAPI. När leverantörer och beställare använder fastAPI innebär det besparingar i både tid och pengar. Dessutom driver det på utvecklingen av nya tjänster och delsystem som gör det möjligt att exempelvis dela programtjänster över internet (molntjänster). Du slipper också inlåsning i enskilda system och leverantörer.

För att standarden ska få stort genomslag krävs det att bostadsföretag och andra fastighetsägare ställer krav på sin systemleverantör att uppfylla branschstandarden. Särskilt viktigt är det att ta med detta krav vid uppgradering, vid köp av nya moduler eller vid upphandling av nytt fastighetssystem.

Så här fungerar det
api3.jpg

Nästa steg – marknadsplats
För att få användandet av fastAPI att öka och utvecklingen av tjänster att ta fart kommer SABO att ta fram en marknadsplats. Den heter fastmarket.se och lanseras i mitten av 2015. Ambitionen är att skapa branschens självklara plats för fastighetsrelaterade IT-tjänster.

Här kommer vi att samla och sprida information om tjänster, utvecklare, implementationer, certifieringar mm. Tjänster som kommer att utnyttja fastAPI är till exempel lås- och passagesystem och tjänster för IMD (Individuell mätning och debitering).

Gratis SMS-tjänst till alla medlemsföretag
För att ta del av fördelarna med fastAPI behöver era fastighetssystem ha stöd för detta. Detta görs genom att ställa krav gentemot systemleverantören att implementera detta genom uppgraderingar, tilläggsmoduler eller liknande.

Gå in på sabo.se/fastapi och fyll i webbformuläret för avsiktsförklaring. När ni gör det kommer ni att få
information om hur ni utformar kravet mot
systemleverantören. Som bonus får ni möjlighet att använda en gratis sms-tjänst, tänkt för exempelvis servicemeddelanden till hyresgäster.

Läs mer om fastAPI här och i foldern nedan. Fördjupad teknisk information om fastAPI finns här.

FastAPI.pdfFastAPI.pdf

Kontaktperson på SABO:
Per Holm
Fastighetsutveckling 
tfn 08-406 55 21
per.holm@sabo.se