9 jan
Samordning ska ge fler bostäder
kollektivtrafik2.jpg
Regeringen har beslutat att satsa två miljarder för att samordna satsningar på kollektivtrafik och bostadsprojekt för att öka bostadsbyggandet i hela landet.

Regeringen har som mål att minst 250.000 bostäder ska byggas till år 2020, och genom att se till att en utbyggd kollektivtrafik och bostadsbyggandet samordnas, anser de att man kan bygga mer till fler personer.

Lägen som i dag inte anses vara lönsamma för byggbranschen att bygga på kan bli attraktiva tack vare utbyggd kollektivtrafik, enligt regeringsbeslutet.

– Dagens regeringsbeslut är ett avgörande steg framåt för att skapa attraktiva områden för ökat bostadsbyggande och för förbättrad miljö och effektivare kollektivtrafik i städer runt om i Sverige. Det innebär att kommuner och regioner kan satsa på nya, innovativa lösningar för kollektivtrafik och hållbara transporter som annars inte skulle bli av, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Aktörer kommer att kunna söka statlig medfinansiering med upp till 50 procent för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik. Det handlar om projekt som ökar andelen kollektivtrafik, men som även ger bättre förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter. Ny teknik kan också testas för att kunna ingå i framtidens transportlösningar.

Läs mer här:
Samordning ska ge fler bostäder, svt.se
Kaplan: ”Ett avgörande steg för att skapa attraktiva områden”, Fastighetssverige
Så ska vi satsa på mer kollektivtrafik, Svenska Dagbladet