24 februari
Bidrag till konst och kultur i bostadsområden
art_vallby.jpg
Allmännyttiga bostadsbolag kan tillsammans med andra lokala aktörer, som exempelvis bibliotek eller kulturskola, ansöka om bidrag till konst- eller kulturprojekt i miljonprogramsområden. Ansökningar till en första utlysning tas emot fram till 1 mars 2016.

Statliga kulturrådet och konstrådet har fått regeringens uppdrag att under 2016-18 göra en särskild satsning på konst och kultur kallad Äga rum. I särskilt fokus står stadsdelar där valdeltagandet och deltagandet i offentligt finansierad kultur är lågt. Satsningen ska bidra till en långsiktig utveckling av det lokala samhället genom att involvera invånare och andra aktörer. Huvudman för projekten ska vara en offentlig part, exempelvis en kulturskola, ett bibliotek eller en stadsdelsförvaltning, som genom lokala partnerskap ansöker om bidrag tillsammans med ett allmännyttigt bostadsbolag eller andra lokala aktörer.

SABO lämnade i början av februari ett remissyttrande där vi ser positivt på satsningen. SABO påpekade dock att i de bostadsområden som satsningen riktar sig till råder en utbredd ”projekttrötthet”. Därför är det viktigt att detta stöd går till aktiviteter och verksamheter som har förutsättningar att i någon form leva vidare efter att projektet har avslutats. I annat fall kan projektet riskera att göra mer skada än nytta. SABO föreslog också att de lokala fastighetsägarna bjuds in till de lokala partnerskap som ska driva projekten. I egenskap av långsiktiga ägare och förvaltare är SABO-företagen en viktig motor och garant för att det lokala förändringsarbetet blir mera långsiktigt.
Statens konstråd gör under perioden 18 februari - 1 mars en första utlysning av projektbidrag till ny offentlig konst.

Satsningen går under namnet ”Konst händer” och är en del av Äga rum. Bidragen är på sammanlagt 26 miljoner som delas ut som projektstöd i miljonprogramsområden. Föreningar och lokala aktörer i miljonprogramsområden uppmanas nu skicka in ansökningar.

Läs mer om konstrådets utlysning och om hur man söker bidrag på konstrådets webbsida

Kontakt på SABO
Ulrika Sax
Ulrika.sax@sabo.se