15 februari
EU-kommissionen lanserar investeringsportal
eu_424x123_matton.jpg
Inom ramen för den europeiska investeringsplanen har EU-kommissionen lanserat en portal för investeringsprojekt på EU-nivå. 


När du registrerar ett projekt i portalen får du tillgång till ett omfattande nätverk av investerare, konsulter och rådgivare för att lättare strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen. Portalen är till för att avskaffa hinder och ge dig möjlighet att hitta investerare från hela världen som kan hjälpa till att förverkliga ditt EU-projekt. du registrerar ett projekt i portalen får du tillgång till ett omfattande nätverk av investerare, konsulter och rådgivare för att lättare strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen. Portalen är till för att avskaffa hinder och ge dig möjlighet att hitta investerare från hela världen som kan hjälpa till att förverkliga ditt EU-projekt.

Läs mer om EU-finansiering under våra kunskapsområden

Läs mer om European Investment Project Portal (EIPP) på EU-kommissionens webbsida