17 februari
Etnisk bostadssegregation har inte ökat
Etnisk bostadssegregation har inte okat.jpg
Studier visar att den etniska bostadssegregationen inte ökat de senaste åren. Däremot är variationen stor mellan olika etniska grupper. Experter varnar också för att segregationen riskerar att öka framöver och att den i vilket fall som helst är ett problem.


Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), en kommitté under Finansdepartementet, gav den 8 februari 2016 ut en rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. I rapporten analyseras bostadssegregationens utveckling och betydelse under det senaste decenniet.

Rapporten visar på ett samband mellan bostadssegregation och sannolikheten att ha ett arbete. Det finns också en koppling till arbetsinkomsten – individer bosatta i områden med många utrikes födda har sällan höga inkomster och individer med riktigt höga inkomster har få utrikes födda grannar.
”Om inte inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända underlättas är risken uppenbar att den etniska boendesegregationen, och dess konsekvenser kommer att förvärras under kommande årtionde” skriver rapportförfattarna, Lina Aldén och Mats Hammarstedt.

För att underlätta integrationen menar författarna att det behövs åtgärder på både bostads- och arbetsmarknaden. Särskilt viktiga är insatser som förbättrar chanserna till egen försörjning. Integrationen kan också förbättras genom att det byggs bostäder med olika upplåtelseformer i samma område.

DN skriver samma dag, den 8 februari 2016, om en ny studie från Stockholms universitet som visar att segregationen mellan svenskfödda och utomeuropeiskt födda inte har ökat utan snarare minskat en aning de senaste decennierna. 

– Andelen utomeuropéer har ökat i de delar av Sverige där det finns koncentration av utomeuropeiskt födda, men det har den också i stadsdelar där det förut nästan inte fanns några utomeuropeiska invandrare alls, säger Bo Malmberg, professor i geografi.

Han framhåller att han tycker det är olyckligt att det blivit så hög koncentration av vissa etniska grupper i en del områden. Han anser att en större blandning bör premieras och välkomnar exempelvis att alla kommuner snart ska tvingas ta emot nyanlända.

– Segregation är ett problem även om den inte ökar, konstaterar han.

Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad 

Ny studie: Segregationen har minskat, DN 8 feb 2016

Fakta utrikes födda:
• 2015 var mer än 1,5 miljoner personer boende i Sverige födda utomlands. Därutöver hade över 700 000 personer födda i Sverige minst en utrikes född förälder.
• Därmed hade drygt 2,2 miljoner personer utländsk bakgrund (i meningen att antingen de själva, eller minst en av föräldrarna, föddes utomlands).
• Utrikes födda från länder i Mellanöstern och Afrika är överrepresenterade bland de som bor i hyresrätt och särskilt inom allmännyttan.
• Bland de som bor i allmännyttan är knappt 82 procent av de inrikes födda sysselsatta. Bland boende i allmännyttan som är utrikes födda från länder i Europa har knappt 68 procent sysselsättning och bland utrikes födda från länder utanför Europa är siffran strax över 60 procent.

Källa: Boende med konsekvens – en ESO-rapport om bostadssegregation och arbetsmarknad

Kontaktperson på SABO
Susanna Wahlberg, chef Boende och Juridik,
08 - 406 55 17
susanna.wahlberg@sabo.se