2 februari
Slutrapport om utsatta EU-medborgare
Den 1 februari överlämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Med utsatta EU-medborgare avses i denna rapport individer
som är medborgare i ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige.

Rapporten slår tydligt fast vad som gäller och vilket ansvar som finns, både för de olika aktörer som kommer i kontakt med gruppen och de människor som kommer hit:
• Det råder fri rörlighet inom EU.
• Varje individ har vid nyttjande av den fria rörligheten ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning, inklusive lagligt boende.
• Tillämpning av svensk lag ska gälla lika för alla.
• Samhället bör inte agera så att barn tas med till Sverige om inte boendesituationen är acceptabel.

Samordnaren föreslår att länsstyrelserna ges ett uppdrag att samordna arbetet med utsatta EU-medborgare. Varje länsstyrelse bör inom sin region skapa och underhålla en övergripande lägesbild, verka för ett gott samarbete mellan berörda aktörer samt ansvara för spridning av kunskap och goda exempel.

Läs rapporten på regeringens webbplats.