11 februari
Utlysning: biobaserade innovationer i offentliga verksamheter
 
BioInnovation har just nu en öppen utlysning för att stimulera innovationer som leder till nya biobaserade material, produkter och tjänster som kan implementeras i offentlig verksamhet.
 
Utlysningen riktar sig till aktörer som vill samverka och utifrån väl definierade behov hos offentligt finansierad verksamhet ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster för implementering inom offentligt finansierad verksamhet.
 
Projektförslagen kan inriktas mot att utveckla nya material, produkter och tjänster, eller mot att undersöka möjligheter till helt nya funktioner genom att tillämpa ett redan befintligt material i en helt ny miljö.
 
Projektparterna ska bestå av minst tre parter varav minst en från offentligt finansierad verksamhet och minst en från näringslivet. På bioinnovation.se kommer det inom kort att finnas möjlighet för aktörer inom offentligt finansierad verksamhet att publicera ett eller flera behov/problem/projektförslag i syfte att hitta samarbetspartners. Kontakta info@bioinnovation.se för mer information.
 
Läs mer och ansök här:
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/BioInnovation/
 
Om BioInnovation
Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. En bioekonomi innebär ett samhälle som baserads på förnybara resurser. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.