26 januari
Årets bästa renoveringsprojekt 2016
arets basta renoveringsprojekt 2016.jpg
SABO ser ett stort behov av att sprida exempel på framgångsrika renoveringsprojekt. Vi anordnar därför en tävling med syfte att hitta goda exempel på renoveringar och lyfta fram de företag som varit beställare av dessa.

Tävlingen vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av framgångsrika erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt. Renoveringsprojektet ska vara genomfört mellan 2012-2015. Genom att registrera dig som tävlande så får du underlag för hur tävlingsbidraget ska presenteras.