18 jan
Vägledning kring uthyrning av bostäderframsidor424.jpg
Hur kan bostadsföretag resonera sig fram till vilka krav som är rimliga att ställa på blivande hyresgäster? Och hur motarbetar man den svarta hyresmarknaden? En ny skrift från SABO ger vägledning och stöd i högaktuella frågor.

I allmännyttans samhällsansvar ligger att bedriva en ansvarsfull uthyrning av bostäder. Varje bostadsföretag har någon form av uthyrningspolicy och denna policy kan behöva ses över med jämna mellanrum. SABO har därför med hjälp av en referensgrupp bestående av tolv medlemsföretag tagit fram en vägledning som stöd vid en sådan översyn.

Vägledningen fokuserar på ordinarie uthyrningsverksamhet, samarbete med kommunen och motarbetande av den svarta bostadsmarknaden.

Som ett komplement till denna vägledning har en ny skrift om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag tagits fram. Den ersätter den tidigare handboken om diskriminering från 2007.

Vägledningarna Ansvarsfull uthyrning av bostäder och Lika inför värden? Om diskrimineringsfrågor i bostadsföretag går att beställa bland SABOs trycksaker. För medlemmar i SABO går det också att ladda ner rapporterna som pdf.

SABO ordnar den 20 april 2016 en kunskapsdag: Vem får bo hos allmännyttan? Under denna dag kommer vi att tala om vägledningarna, lyssna på Skatteverket, Boverket och Polisen samt få ta del av hur Halmstads Fastighets AB har arbetat med sin nya uthyrningspolicy.

Kontakt på SABO
Lena Johansson
08-406 55 18
lena.johansson@sabo.se