4 maj
37 500 lägenheter färdigställda under 2015
 
Under förra året färdigställdes totalt 37 549 bostadslägenheter. Av de färdigställda lägenheterna var 51 procent hyresrätter. Det visar statistik från SCB.
 
Lika många bostads- och hyresrätter byggdes
Ungefär lika många av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är upplåtna med bostadsrätt som med hyresrätt. Under 2015 var 51 procent av de nybyggda lägenheterna hyresrätter. Fördelningen skiljer sig dock mycket mellan olika regioner. I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var närmare 60 procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt. Utanför storstadsområdena gäller det omvända, ungefär 60 procent av lägenheterna är hyresrätter.
 
Fler nybyggda studentlägenheter
Av de 25 565 lägenheterna i flerbostadshus är 2 099 klassificerade som studentlägenheter. Detta är ungefär det dubbla från föregående år och det är det högsta antalet studentlägenheter som har färdigställts under ett år sedan 2004.