4 maj
Fastighetsägarnas avhopp visar brist på ansvar

De privata Fastighetsägarna har hoppat av de samtal som regeringen tillsatt om hur hyressättningen kan utvecklas.
 
- Vi beklagar att Fastighetsägarna lämnar Stråth-samtalen. Vi har diskuterat allt som ingår i regeringsuppdraget och där finns inte frågan om marknadshyror i nyproduktion med. Idag klockan nio fortsätter samtalen och jag ser fram emot Claes Stråths förslag, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.
 
Regeringen gav Claes Stråth, fd generaldirektör på Medlingsinstitutet, i uppdrag att i samtal med SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen ta fram förslag på hur nuvarande hyressättningssystem kan förbättras. Men idag meddelar Fastighetsägarna att man hoppar av det ansvar man fått för att gemensamt lösa frågan. Avhoppet visar att de inte vill ta ansvar och arbeta för att lösa bostadsmarknadens problem tillsammans med de som på djupet kan frågan. Sverige har en svår bostadsbrist och Fastighetsägarna väljer nu att utnyttja situationen för egna syften, det är ansvarslöst anser SABO.
 
- Jag ser ett mönster i Fastighetsägarnas agerande, detta är inte det första avhoppet de gör på kort tid. De hoppade av det pågående trepartssamarbetet om systematisk hyressättning i Stockholm, ett förbättringsarbete som inte bara får stor betydelse för invånarna i vår huvudstad utan även betydelse för bostadsdebatten på nationell nivå. De hoppade även av hyresförhandlingarna i stor skala i Göteborg med rekordmånga ärenden till Hyresnämnden som följd, säger Kurt Eliasson.
 
SABO noterar att Fastighetsägarna ända sedan samtalen började har visat ett anmärkningsvärt ointresse för sakfrågan och det uppdrag som Claes Stråth fått av regeringen - att ta fram förslag på hur nuvarande hyressättningssystem kan förbättras. Med tanke på deras ovilja att komma framåt i samtalen och deras besked idag att de hoppar av, väcks frågan om det var deras plan redan från början.
 
- Det är anmärkningsvärt att lämna pågående uppdrag för att sätta sig i politikernas knä, jag har svårt att se hur det kan väcka förtroende för Fastighetsägarna som en seriös aktör på den svenska bostadsmarknaden, säger Kurt Eliasson.