19 maj

Kommissionens rekommendation till Sverige fokuserar på bostadsmarknaden

eu.jpg


Den 18 maj presenterade Europeiska kommissionen sin landspecifika rekommendation till Sverige. Återigen stod bostadsmarknaden i fokus. Kommissionen rekommenderar Sverige att justerar skatteincitamenten som idag gynnar ägt boende, främja bostadsinvesteringar och förbättra effektiviteten på bostadsmarknaden.

Grundproblemet på svensk bostadsmarknad som kommissionen pekar på är hushållens höga skuldsättning till följd av höga och stigande bostadspriser. Kommissionen betonar att det svenska skattesystemet är ett av dem som gynnar ägt boende allra mest i EU.

– Det är betydelsefullt att kommissionen tydliggör hur markant dagens skattesystem gynnar de som äger sitt boende jämfört med dem som bor i hyresrätt, säger Kurt Eliasson, vd på SABO.

Kommissionen skriver också i sin analys att konkurrensen i byggsektorn är svag, men till skillnad från föregående år saknas nu en uttrycklig rekommendation om att Sverige ska främja konkurrens i byggsektorn.

– Det är förvånande att kommissionen inte lyfter behovet av konkurrens i byggsektorn tydligare. Sverige har fortfarande EUs högsta byggpriser och en enorm bostadbrist. Vi behöver utländsk byggkraft och konkurrens. Därför genomför SABO och våra medlemmar rekryteringsresor till Polen och Baltikum för träffa utvalda byggentreprenörer, säger Kurt Eliasson.

Kommissionen rekommenderar även mer flexibilitet i hyressättningen.

– SABO arbetar aktivt med att utveckla hyressättningssystemet bland annat genom ett systematiskt hyressättningsarbete och åtaganden i de nyss avslutade Stråthsamtalen. Det är rätt väg framåt, säger Kurt Eliasson.SABO arbetar aktivt med att utveckla hyressättningssystemet bland annat genom ett systematiskt hyressättningsarbete och åtaganden i de nyss avslutade Stråthsamtalen. Det är rätt väg framåt, säger Kurt Eliasson.

Kommissionens utlåtande i sin helhet finns här.

Fakta EU-kommissionens rekommendation
Rekommendationen är en del av den europeiska planeringsterminen och syftar till att stärka den ekonomiska samordningen inom EU. Nästa steg är att medlemsstaternas finansministrar diskuterar rekommendationerna i ministerrådet. Därefter ska de godkännas i Europeiska rådet av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer.

Rekommendationerna är ett inspel till ländernas budgetarbete för det kommande året.

Kontaktperson SABO
Johanna Ode, ansvarig internationella frågor
08-406 55 22
johanna.ode@sabo.se