20 maj
Kraftigt ökat byggande av lägenheter enligt SCB
 
Enligt SCB påbörjades byggandet av 16 250 nya lägenheter under första kvartalet i år. Det är 46 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2015.
 
I flerbostadshus påbörjades cirka 13 600 lägenheter under första kvartalet vilket är 50 procent fler än 2015. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, 2 650 lägenheter i småhus påbörjades vilket är 29 procent fler än samma period 2015.
 
Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 800 nya lägenheter under 2016 jämfört med 625 lägenheter under 2015.
 
För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2016 uppräknade med 35 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Siffran för ombyggnad är uppräknad med 38 procent.
 
Läs hela nyheten hos SCB.