30 maj
Nya kunskaper om nordisk bostadsmarknad

Förändringar i bostadspriser, byggande, renovering och prövning av hyresnivåer. Om detta och mycket mer går det att läsa i nya landrapporter från NBO, Housing Nordic, som belyser de nordiska ländernas olika bostadsmarknader.
 
NBO är en ideell förening med åtta organisationer i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland som medlemmar. Med fakta och analyser tar organisationen regelbundet tempen på de olika bostadsmarknaderna i Norden. SABO är en av medlemmarna och Kurt Eliasson är ordförande i föreningen.  
 
 
Fakta NBO
NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer, är en ideell förening med åtta organisationer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island som medlemmar. NBO arbetar för en gemensam vision för bostäderna i Norden: ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende för alla. 
 
Kontakter på SABO
Johanna Ode
Ansvarig internationella frågor
johanna.ode@sabo.se
 
Charlotta Lundström
Pressansvarig
charlotta.lundstrom@sabo.se