10 maj
Regeringen inför inte reglering på IMD

Igår kom regeringens beslut angående lagkravet på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten. Regeringen gör precis som Boverket bedömningen att det inte är kostnadseffektivt med ett generellt lagkrav på IMD och inför därför ingen reglering på området.

– Vi välkomnar beskedet. Regeringen har fattat ett klokt och väl avvägt beslut, säger Therese Rydstedt och Per Holm, energiexperter på SABO.

Från EU:s energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har på regeringens uppdrag utrett när det är kostnadseffektivt att införa IMD av värme och varmvatten i flerbostadshus. Utredningen konstaterade att det inte är kostnadseffektivt med ett generellt tvingande krav på IMD. Regeringen meddelande igår att de inte gör någon annan bedömning än Boverket och inför därför ingen reglering.

För bostadsföretagens del innebär beslutet att de kan fortsätta satsa på åtgärder som framgångsrikt minskar energianvändningen. Precis som tidigare kan medlemsföretagen införa IMD av varmvatten om de gör bedömningen att det är lönsamt. Däremot visar entydiga erfarenheter på att IMD av värme inte är lönsamt.

– Det är tydligt att IMD av värme inte fungerar i Sverige eftersom vi har begränsat temperaturen i lägenheterna centralt och strävar efter att hålla 20-21 grader. Det finns därför ingen möjlighet att spara energi genom att sänka temperaturen, säger Per Holm.

Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att under 2017-2019 årligen utreda om det finns skäl att införa krav på IMD för att ta höjd för eventuella ändrade förhållanden.

– SABO kommer självklart att fortsätta att bevaka den här frågan. För oss är det av största vikt att medlemsföretagen får de bästa förutsättningarna för fortsatt framgångsrik energieffektivisering, säger Therese Rydstedt.

Läs nyheten på regeringens webbplats

Kontakt på SABO
Therese Rydstedt
therese.rydstedt@sabo.se
070-519 55 16  

Per Holm
per.holm@sabo.se
070-648 01 08

Tidigare nyheter i ämnet: