12 maj
SABO fortsätter ta EU-debatten om IMD


På hemmaplan har regeringen tagit beslut om att inte införa lagkrav på individuell mätning och debitering (IMD) av värme med anledning EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Men Europeiska kommissionen ser över EED och planerar att lansera ett reviderat förslag i september. Därför fortsätter SABO att förklara varför IMD värme inte är kostnadseffektivt i svenska allmännyttan. Nu senast i ett gemensamt debattinlägg med Hyresgästföreningen på EurActiv.

I den engelska artikeln framför vi tre förslag som är viktiga när kommissionen ser över EED och direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD):

  • Inför krav på verifiering av byggnaders energiprestanda.
  • Bibehåll den flexibilitet och förbehåll om kostnadseffektivitet som idag finns i EED.
  • Undvik dubbla krav på energideklarationer och energikartläggningar.
 
 
SABO har sedan tidigare en dialog med kommissionen och det svenska departementet samt medverkar i olika EU-workshops för att förklara de svenska förutsättningarna, konsekvenser av olika förslag samt bidra till konstruktiva lösningar.
 
De förslag SABO framför i dessa sammanhang finns samlade i två positionspapper, ett för varje direktiv, samt en bakgrundsbeskrivning av IMD värme. Positionspapper är kärnfulla dokument som tydliggör hur en aktör står i en fråga.
 
SABOs positionspapper finns att läsa här:
 
 
 
 
Kontaktpersoner SABO
Johanna Ode, ansvarig internationella frågor
08-406 55 22
 
Per Holm, energiexpert
08-406 55 21
 
Therese Rydstedt, energiexpert
08-406 55 16