24 maj
Statligt stöd till sanering för att öka bostadsbyggandet 
 sanering.jpg
 
Det finns ett stort behov av fler bostäder och stadsnära grönområden. Samtidigt finns det förorenade områden där saneringskostnaderna är så stora att det skulle bli för dyrt att bygga bostäder. Nu finns ett bidrag som kommuner kan söka för att finansiera saneringen av dessa områden.
 
Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor för 2016 och 2017, samt 200 miljoner kronor per år från 2018 och framåt för att stödja sanering av mark i anslutning till bostadsbyggande. Syftet är att skapa förutsättningar för fler bostäder och samtidigt minska föroreningarna.
 
Alla typer av bostäder omfattas av bidraget. Den nya satsningen kommer att löpa parallellt med det nuvarande bidraget för sanering av förorenade områden. Förslaget till förordning är på remiss under våren, men regeringen vill att ansökningarna ska påbörjas redan nu för att hinna behandla dem innan årsskiftet.
 
Ansökan
För att ansöka om medel måste huvudmannen vara en myndighet, det är oftast kommunen. Huvudmannen gör en ansökan om statsstöd till länsstyrelsen som i sin tur gör en ansökan till Naturvårdsverket. Anslaget är årligt och måste förbrukas inom det budgetår som medlen beviljas.
 
 
För mer information kontakta
Jonas Högset
Fastighetsutveckling, SABO
jonas.hogset@sabo.se
08-406 55 10