​Nils Holgersson-gruppen: Högsta elnätshöjningarna på fem år
elnat_matton.jpg
I höstas kunde Nils Holgersson-gruppen slå larm om kraftigt ökade elnätsavgifter. Årets undersökning visar att elnätsavgifterna fortsätter att öka med i medeltal sex procent, vilket är den största ökningen på fem år. Värst är statliga Vattenfall som i år har höjt elnätsavgiften med i medeltal 15,2 procent.

– Allmännyttan drabbas av de kraftigt ökade elnätsavgifterna, trots att avgifterna är reglerade. Det är tydligt att regleringen inte ger ett tillräckligt kundskydd utan behöver stramas åt ytterligare, säger Per Holm, energiexpert på SABO och med i Nils Holgersson-gruppen.

Mellan 2015 och 2016 ökade elnätsavgifterna i genomsnitt med hela sex procent, att jämföra med året innan då motsvarande siffra var 2,9 procent, enligt Nils Holgersson-gruppens kartläggning.

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna, där Vattenfall sticker ut, som slår igenom i statistiken, säger Per Holm.
 
I så många som 88 kommuner har elnätsavgiften höjts med mer än 5 procent.
 
– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Eftersom det inte är rimligt att bygga flera elnät fram till dig som kund finns det ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns på din ort. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Per Holm.

Kommuner med största ökningen av elnätsavgifter 2015/2016:​ ​
​1. Falköping ​+31,7 procent
​2. Kiruna och ytterligare 16 kommuner anslutna till Vattenfall ​+15,8 procent
​3. Sundsvall ​+15,4 procent
​4. Gotland ​+14,9 procent
​5. Uppsala och ytterligare 42 kommuner anslutna till Vattenfall ​+14,9 procent


 Kommuner med störst sänkning av elnätsavgifter 2015/2016:​ ​
​1. Alvesta ​-13,4 procent
​2. Övertorneå ​-7,2 procent
​3. Lidköping ​-4,1 procent
​4. Sölvesborg ​-3,1 procent
​5. Ljungby ​-2,2 procent
 

Fakta:

  • §  Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats avEnergimarknadsinspektionen, EI. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation).
  • §  För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
  • §  Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och EI har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.

 

Organisationerna bakom Nils Holgersson-gruppen; Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB,
Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.
Läs hela undersökningen här www.nilsholgersson.nu

I Nils Holgersson-gruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.
 
Kontakt på SABO
Per Holm
per.holm@sabo.se
070-648 01 08