12 april 2017

Snabbare bygge utan detaljplan i Gävle

Foto Hans Hillbom mindre.jpg

Gavlegårdarna och Gävle kommun har prövat en ny modell för att snabba på byggprocessen: att bygga flerbostadshus på förhandsbesked – utan detaljplan. Resultatet är en halvering av tiden från idé till bygglov.

Under den stora flyktingströmmen hösten 2015 jobbade många kommuner hårt med att få fram bostäder till de många nyanlända. Bland dem Gävle kommun, som förhandlade med Migrationsverket om en helt ny modell: att bygga hus som hyrs ut som asylboende under de första sex åren och sedan blir trygghetsboende i Gavlegårdarnas regi. Alltså enligt SABOs Kombohus Duo-koncept.

Dessutom tänkte man testa en annan nytänkande metod för att få fram husen snabbt. Nämligen att hoppa över detaljplaneledet och bygga direkt på förhandsbesked. En arbetsgrupp från bygglovs- och plankontoret började därför reda ut exakt vad lagen krävde.

– Vi skannade igenom hela kommunen för att se om det fanns outnyttjad mark någonstans, berättar Åsa Larsson, bygglovschef i Gävle.

Tillsammans med bostadsbolaget hittade man en tomt som saknade detaljplan, men kunde vara lämplig att pröva med förhandsbesked. Det finns nämligen en hel rad förutsättningar som behöver uppfyllas. Den tomt som valdes ligger i anslutning till ett bostadsområde.

– Här fanns redan allting, vatten och avlopp, cykelvägar, bilvägar och kollektivtrafik, säger Åsa Larsson.

Under processtiden minskade flyktingströmmen och det blev inget avtal med Migrationsverket. Kommunen och Gavlegårdarna beslöt då att gå vidare med projektet ändå, men som trygghetsbostäder från dag ett.

Förhandsbeskedet har nu vunnit laga kraft och bygglov har beviljats. Under våren sätts spaden i marken.

Lars Bergmark, affärsutvecklingschef på Gavlegårdarna är mer än nöjd med testet att gå via förhandsbesked i stället för detaljplan:

– Det här gick ju på mindre än ett halvår, från skiss till ett besked med laga kraft. Det är minst en halvering av tiden.

I början av 2018 kan två trevåningshus med 34 lägenheter för 65-plussare stå klara för inflyttning på Pukslagarvägen i Gävle.

Läs mer om projektet och vad som krävs för bygge på förhandsbesked i tidningen Allmännyttan  – och vad regeringen, Boverket och akademin tycker i frågan här.

Foto: Hans Hillbom