23 mars 2017Direktivet om IMD av värme på väg att skärpas?

Europeiska kommissionen presenterade i november förra året i det så kallade vinterpaketet en översyn av energireglerna inom EU bland annat innehållande förslag till skärpta krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme. Därför har SABOs påverkansarbete intensifierats.

Igår onsdag den 22 mars arrangerade SABO tillsammans med Housing Europe med flera ett lunchseminarium på Europaparlamentet i Bryssel riktad till Europaparlamentariker och andra intressenter i syfte att lyfta konsekvenserna kring ett krav på IMD av värme. De svenska Europaparlamentarikerna Fredrik Federley och Jakop Dalunde stod som värdar. Housing Europe, European Property Federation och International Union of Tenants höll alla varsitt anförande och det tydliggjordes att alla organisationerna har samma position gällande IMD av värme.

Nyligen träffade SABO också Europaparlamentarikern Jytte Guteland i frågan om IMD av värme. Jytte Guteland sitter i ENVI (utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet) och innehar en viktig roll inom Europaparlamentet gällande Energieffektiviseringsdirektivet.

Det som händer nu är att rådet, där den svenska regeringen finns representerade, och Europaparlamentet var för sig gör ändringar på kommissionens förslag. Efter det ska en gemensam överenskommelse göras av direktiven och sedan ska de slutliga versionerna av direktiven implementeras i varje lands lagstiftning. Troligen är förhandlingarna inte klara förrän nästa år. SABO driver ett mycket aktivt påverkansarbete gällande de frågor som bedöms vara viktigast för medlemsföretagen, däribland frågan om IMD av värme. Ett krav på IMD av värme i lägenheter skulle innebära att allmännyttan förlorar sitt incitament att genomföra energieffektiviseringsåtgärder samtidigt som det skulle innebära stora kostnader utan att spara någon energi.

Här hittar du Europeiska kommissionens vinterpaket

Här hittar du SABOs positionspapper EED, EPBD och RED

Här hittar du SABOs, Hyresgästföreningens och Fastighetsägarnas debattinlägg på Blogactive

Här finns tidigare nyhet om vinterpaketet

Kontakt på SABO:
Therese Rydstedt, energiexpert
therese.rydstedt@sabo.se
08-406 55 16