9 mars 2017
Första numret av tidningen Allmännyttan snart ute
 
helene allm.jpg
 
I nästa vecka når det allra första numret av tidningen Allmännyttan sina läsare. Det är ett helt nytt magasin om byggande, boende och förvaltning – och skickas kostnadsfritt till anställda och förtroendevalda i de allmännyttiga bostadsföretagen.
 
Tidningen Allmännyttan innehåller både reportage och fördjupningar om frågor som berör just allmännyttan, kortintervjuer med allmännyttigt folk – och en del hel tips och råd från bostadsföretag som prövat nya vägar.

I premiärnumret kan du bland annat läsa om:
 
  • Integrationsspecialistens bästa tips.
  • Bostadsbolaget som kapade byggprocessen genom att hoppa över detaljplanen.
  • Hur det är att gå från noll till 40 egna lokalvårdare när städningen tas över i egen regi.
  • För- och nackdelar med att låta fastighetsskötarna varva trappstäd med uteskötsel.

 

Liksom en hel del annat – du får möta inte mindre än 25 engagerade representanter för allmännyttiga företag, och därtill några experter från kommun, högskola, SABO och Boverket.

Premiärnumret lanseras under Fastighetsdagarna i Gävle. Därefter skickas tidningen till bostadsföretagen och övriga läsare.

Alla medlemsföretag i SABO får tidningen kostnadsfritt till alla anställda och förtroendevalda (men har även fått möjlighet att själva välja storlek på upplagan).

Allmännyttan kommer ut med fyra nummer om året och ersätter tidningen Bofast, som lades ned vid årsskiftet.

Vill du säkerställa att du får ett eget ex till ditt bostadsföretag, klicka här.

Jobbar du inte i allmännyttan men är ändå intresserad av bostadsfrågor och vill prenumerera, klicka här.